ลืมรหัสผ่าน


ทรูรีฟิล.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าให้กับรายการที่ระบบส่งรหัสบัตรสำเร็จแล้วทุกกรณี กรุณาตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงินทุกครั้ง
การสั่งซื้อบัตรเงินสด, บัตรเติมเกม, หรือ บริการต่างๆจาก ทรูรีฟิล.คอม หากพิจารณาแล้วพบว่ามีความสุ่มเสี่ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารยืนยันตัวตนจากทางลูกค้าเพื่อตรวจสอบ หรือส่งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

© 2019 THAI TROPICAL PART.,LTD